Aanbod

Het programma-aanbod van de Bestuurderscentrum-Academie (BCA) staat voor  professionaliseringsactiviteiten voor Bestuurders en Toezichthouders van organisaties in de Semi-publieke sector. Met het programma biedt de Bestuurderscentrum-Academie (BCA) u een hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering, regiogericht én praktijkgericht aanbod.

U vergroot uw kennis, uw vaardigheden én uw netwerk van bestuurders en toezichthouders.

Voor de accreditatie (PE-Punten) werken wij samen met Supervisie Limburg en de Universiteit van Maastricht.

U kunt bij ons terecht als “beginnende” en als de “ervaren” bestuurder en toezichthouder. De Universiteit van Maastricht, Supervisie als ook (de Adviesraad van) Bestuurderscentrum  (bestaande uit ervaren bestuurders en toezichthouders) adviseert ons over het aanbod van de Academie, bespreekt en evalueert de gehouden bijeenkomsten.

Permanente Educatie

Opleiding voor aankomende toezichthouders

Maastricht University en Bestuurderscentrum starten in januari 2021 met een nieuwe opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”. Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht resp. lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren.

De opleiding is zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema´s inzake Good Governance, Risicomanagement, Strategievorming en Finance worden interactief behandeld. Daarnaast zoomen we specifiek in op onder andere Toezichtdynamica (interactie tussen bestuur en toezicht), Belangenverstrengeling en Integriteit en de diverse facetten van Leiderschap, waarbij het motto is “begin bij jezelf”.

Ook is er voldoende ruimte voor onderwerpen die de groep voorstelt. Wij als initiatiefnemers selecteren de deelnemers, helpen met zoeken naar stageplaatsen, monitoren het hele proces en zorgen voor een persoonlijke coach gedurende het hele traject. Neem contact met ons op voor uitvoerige informatie. Om voldoende aandacht voor u te houden, is er een maximaal aantal deelnemers.

Duur en Opzet
Gedurende 18 maanden volgt u 8 masterclasses (1 per kwartaal) van 3 uur bij Maastricht University. Daarnaast loopt u stage bij de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van een bedrijf of instelling.

Diploma
U ontvangt van Maastricht University per masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Op het einde van de cyclus heeft u voldoende PE-Punten behaald. Ook wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Investering
De kosten voor dit hele traject bedragen € 3.750,- (BTW is niet van toepassing). Binnenkort is uitvoerige informatie beschikbaar.

Eerstvolgende start
Januari 2023

Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders

Als u deelneemt aan minimaal 6 Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders gedurende maximaal 2 jaar ontvangt u een certificaat van Maastricht University. Daarmee komt u in aanmerking voor inschrijving in het register van Maastricht University School of Business and Economics voor gecertificeerde toezichthouders.

Achtergrond
Net als besturen is ook toezicht houden een vak en dat vereist een regelmatige bijscholing om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars, congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseren we met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in de (semi)-publieke sector in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Duur en Opzet
Elke Masterclass duurt 3 uur.
Onderwerpen zijn oa. Risicomanagement, Bestuurdersaansprakelijkheid, Besluitvorming, Stuurinformatie, Financieel Toezicht, Duurzaamheid, Boardroomdynamiek etc. U maakt zelf een keuze welke thema’s voor u van belang zijn.

Diploma
U ontvangt van Maastricht University per Masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Na het volgen van 6 Masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Investering
De kosten voor het volgen van een Masterclass voor Bestuurders en Toezichthouder bedragen € 475,- (BTW is niet van toepassing). Bij volgen van meerdere Masterclasses gelden kortingstarieven.

Eerstvolgende start
U kunt elk moment instappen.

InCompany

Op verzoek bieden wij onze bijeenkomsten en Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders ook InCompany voor Directie, Bestuur en Toezichthouders (RvT, RvC) aan. U krijgt maatwerk, toegesneden op uw eigen organisatie en uw positie(s). Een InCompany bijeenkomst of Masterclass verzekert dat er aandacht is voor de specifieke vragen en behoeften die leven bij uw bestuur en toezicht van uw vereniging of stichting.

Onze programma’s zijn geschikt voor uw secretaris, directie, bestuur of toezicht of voor beiden. Door samen op een onderwerp te verdiepen kunt u ter plekke goed met elkaar sparren en kennis uitwisselen. U leert elkaar beter kennen en dat werkt altijd goed voor de teamvorming van uw Bestuur of Raad van Toezicht en uiteraard ook voor een verdere professionalisering van de governance binnen uw organisatie.

Themagericht
Voor een incompany programma zijn diverse thema’s mogelijk. Dit is in de persoonlijke intake nader met elkaar af te stemmen.

Duur en Opzet
Op aanvraag.

Investering
Op aanvraag.

Permanente educatie
U ontvangt van Maastricht University een certificaat met PE-uren.