Speciale aanbieding!

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten. Toezicht houden is boeiend in vele opzichten, maar u moet wel weten waar u aan begint! De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder:

 • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
 • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
 • het geven van advies
 • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders

Diverse aspecten komen aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel en strategisch toezicht houden, risicomanagement, bestuurdersaansprakelijkheid, governancecodes, boardroomdynamiek en de ontwikkelingen in het toezicht houden. Kortom: alle aspecten van het krachtenveld waarin u acteert!

Wat levert de bijeenkomst “Orientatie op toezicht houden” u op?

 • U krijgt inzicht in wat het betekent om toezichthouder te worden;
 • U begrijpt wat er van u als toezichthouder wordt verwacht;
 • U weet wat de taken en de verantwoordelijkheden zijn;
 • U onderkent wat de risico’svan het vak van toezichthouder kunnen inhouden;
 • U krijgt zicht op de vele uitdagingen die er in deze tijd liggen als toezichthouder.

U krijgt in een middag precies díe bagage mee, die u nodig heeft om voor uzelf de afweging te maken of toezicht houden voor u de volgende stap is in uw carrière.


SPECIAAL AANBOD
Bijeenkomst: Oriëntatie op Toezicht houden
14 oktober 2021 van 13.30-17.00 uur 
Den Bosch

U heeft meegedaan aan onze Zomeractie en kunt daarom gebruik maken van het speciale aanbod dat in overleg met de sprekers is samengesteld.  U betaalt slechts € 250,- (vrijgesteld van btw) voor deze Bijeenkomst en u bent bovendien tot en met 31 december gratis lid van Bestuurderscentrum!

Let op! Dit aanbod is geldig tot 11 september! 

  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  E-mail t.b.v. factuur*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Provincie *

  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 250,-. (vrijgesteld van btw) en ontvang tot 31 december 2021 een gratis lidmaatschap

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  Geef nog even deze code in : captcha

  * Verplichte velden