Masterclass: Bestuurssecretaris – Casuïstiek.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de casuïstiek bij de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€425,

Masterclass: Digitale Transformatie.

Aristo Meeting Center Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.

€425,

Masterclass: Governance en Zelfevaluatie.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de complexiteit van evaluatie en reflectie van de RvT/RvC.

€425,

START: Opleiding Aankomend Toezichthouder (Cohort 9).

Eindhoven

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Start is 2 februari 2023.

€3.750

Masterclass: Integriteit en belangenverstrengeling

Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,

Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Eindhoven

In de masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

€425,

Masterclass: Paradox Toezichthouder en werkgever

Eindhoven

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€425,

Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaam Ondernemen. – ONLINE –

Online

Deze Masterclass reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. De Masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. We reflecteren op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

€425,

Masterclass: Medezeggenschap – Omgaan met interne Stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€425,

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid

Utrecht

Vrezen of Voorkomen? Een interactieve Masterclass in het thema Governance & Bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk!

€425,

Masterclass: Effectief financieel toezicht.

Eindhoven

Een RvC/RvT is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen van een organisatie, inclusief het toezicht op financiële en fiscale keuzes van de organisatie en betrouwbare interne en externe informatievoorziening. Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief financieel toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

€425,

Masterclass: Governance van de (coöperatieve) vereniging.

Eindhoven

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor bestuursleden, bestuurders en toezichthouders van alle soorten verenigingen en coöperaties. Hoe kan de governance van een vereniging worden ingericht en waar moet aandacht voor zijn? Wat moet wel en vooral wat moet niet gedaan worden om tot goede governance van een vereniging te komen? Deze vragen zijn nog actueler geworden doordat op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van toepassing is geworden, die extra eisen stelt aan bestuursleden van verenigingen en hun aansprakelijkheid vergroot. In de masterclass worden de verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken behandeld.

€425,

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden.

Eindhoven

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

€395,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Eindhoven

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€425,

Masterclass: Governance – Omgaan met externe stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€425,

Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Eindhoven

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€425,

Masterclass: Governance en Cultuur.

Eindhoven

De Bijeenkomst Governance in Cultuur is een Masterclass voor toezichthouders en bestuurders in de culturele sector in brede zin. Het thema is Governance & Cultuur.

€425,

Masterclass: Governance en Besluitvorming

Eindhoven

Vrezen of Voorkomen? Deze Masterclass richt zich bewust niet op de juridische aspecten maar op de praktische invalshoek gericht op het voorkomen van juridische aansprakelijkheid.

€425,

Masterclass: Strategische Herijking

Utrecht

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,