Webinar: UBO-register. Heeft u al voldaan aan de registratieplicht?

Online

Webinar waarbij u te weten komt of u tot de registratieplichtigen behoort en welke persoon – of wellicht zelfs meerdere personen – in uw organisatie als UBO kwalificeert. Registreer deze persoon uiterlijk vóór 27 maart 2022 als UBO. Aan handelen in strijd met de registratieplicht sancties zijn verbonden. Als toezichthouder bent u indirect verantwoordelijk.

Gratis

Masterclass: Integriteit en belangenverstrengeling

Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Utrecht

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€425,

Masterclass: Governance van de (coöperatieve) vereniging.

Utrecht

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor bestuursleden, bestuurders en toezichthouders van alle soorten verenigingen en coöperaties. Hoe kan de governance van een vereniging worden ingericht en waar moet aandacht voor zijn? Wat moet wel en vooral wat moet niet gedaan worden om tot goede governance van een vereniging te komen? Deze vragen zijn nog actueler geworden doordat op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van toepassing is geworden, die extra eisen stelt aan bestuursleden van verenigingen en hun aansprakelijkheid vergroot. In de masterclass worden de verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken behandeld.

€425,

Webinar: Personal Branding voor Bestuurders en Toezichthouders!

Online

Hoe kunt u uw aanpak verbeteren om uiteindelijk Toezichthouder (lid RvT/Lid RvC) te worden bij de organisatie van uw keuze? Hoe zet u uw ‘persoonlijke merk’ neer en waar letten searchbureaus op bij het selecteren? Daar gaat deze interactieve Inspiratiesessie over!

Gratis

Masterclass: Effectief financieel toezicht.

Eindhoven

Een RvC/RvT is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen van een organisatie, inclusief het toezicht op financiële en fiscale keuzes van de organisatie en betrouwbare interne en externe informatievoorziening. Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief financieel toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

€425,

Carriereoriëntatie: Een rol als toezichthouder? – Hybride bijeenkomst-

Hybride: Eindhoven of Online

Hybride masterclass ter oriëntatie op het toezichthouderschap speciaal voor volksvertegenwoordigers. Deze bijeenkomst is zowel online als op locatie bij te wonen. Let op! Op locatie in Eindhoven kunnen maximaal 10-15 deelnemers aanwezig zijn.

€295

Carriereoriëntatie: Een rol als toezichthouder? – Hybride bijeenkomst-

Hybride: Eindhoven of Online

Hybride masterclass ter oriëntatie op het toezichthouderschap speciaal voor volksvertegenwoordigers. Deze bijeenkomst is zowel online als op locatie bij te wonen. Let op! Op locatie in Eindhoven kunnen maximaal 10-15 deelnemers aanwezig zijn.

€295

Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Eindhoven

In de masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

€425,

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid

Den Haag

Vrezen of Voorkomen? Een interactieve Masterclass in het thema Governance & Bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk!

€425,

Masterclass: Toezichtdynamica in de Boardroom.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat over de interactie tussen het bestuur en het toezicht van organisaties in de semi-publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT).

€425,

Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaam Ondernemen. – ONLINE –

Online

Deze Masterclass reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. De Masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. We reflecteren op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

€425,

Masterclass: Bestuurssecretaris – Casuïstiek.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de casuïstiek bij de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€425,

Masterclass: Digitale Transformatie.

PSV stadion Eindhoven, Frederiklaan 10A

Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.

€425,

START: Opleiding Aankomend Toezichthouder (Cohort 6).

Eindhoven

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf.

€3.250

Masterclass: Paradox Toezichthouder en werkgever

Eindhoven

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€425,

Masterclass: Governance en Zelfevaluatie.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de complexiteit van evaluatie en reflectie van de RvT/RvC.

€425,

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden – Hybride Bijeenkomst –

Hybride: Eindhoven of Online

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

€295,

Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Utrecht

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€425,

Masterclass: Strategische Herijking

Utrecht

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,

Masterclass: Boardroom Dynamics

Ember Sint Agnietenstraat 17, Tiel

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass.

€525,

Seminar: Trends in toezicht.

Locatie volgt.

Jaarlijkse geaccrediteerde bijeenkomst georganiseerd door Maastricht University | UMIO i.s.m. Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum. De doelgroep betreft alle deelnemers aan onze masterclasses en opleidingen die graag op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in “de wereld van het toezichthouden”. Dit tweede seminar vindt plaats op 13 oktober 2022.

€495,