Masterclass: Effectief financieel toezicht.

Eindhoven

Een RvC/RvT is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen van een organisatie, inclusief het toezicht op financiële en fiscale keuzes van de organisatie en betrouwbare interne en externe informatievoorziening. Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief financieel toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

€475,

Masterclass: Cybersecurity Essentials.

Eindhoven

In deze masterclass verkennen we het cybersecurity landschap, verdiepen we de cybersecurity “essential-to-know” kennis, en worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, met als doel: het beschermen van ICT en kritische bedrijfsprocessen in je organisatie.

€475,

Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Eindhoven

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€475,

Masterclass: Governance, maar dan anders.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In Nederland is bijna alle governance gebaseerd op het model met een raad/college van bestuur en een raad van toezicht/commissarissen, die toeziet op het besturen (‘two-tier model’). Deze Masterclass gaat in op vele andere vormen van inrichting van de governance, waarvoor de spelregels van het bestuur-toezicht model niet zonder meer bruikbaar zijn.

€475,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Eindhoven

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€475,

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden.

Eindhoven

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

€395,

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 10)

Eindhoven

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Start is 4 april 2023.

€3.750

Masterclass: Governance – Omgaan met externe stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

Stakeholdersmanagement kan een waardevol instrument zijn om issues extra te belichten of juist niet, om invloed uit te oefenen, om een leidende rol in de sector te kunnen vervullen en bij het aangaan van strategische allianties en samenwerking. Maar welke rol heeft de raad van toezicht in dat kader?

€475,

Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaam Ondernemen. – ONLINE –

Online

Deze Masterclass reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. De Masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. We reflecteren op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

€475,

Masterclass: Governance en Cultuur.

Eindhoven

De Bijeenkomst Governance in Cultuur is een Masterclass voor toezichthouders en bestuurders in de culturele sector in brede zin. Het thema is Governance & Cultuur.

€475,

Masterclass Governance van een -Coöperatieve- Vereniging.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze masterclass wordt de governance van de gewone en coöperatieve vereniging en behandelt en leert u wat wel en niet gedaan kan worden om tot goede governance te komen. De verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken worden behandeld

€475,

Masterclass: Strategische Herijking

Utrecht

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€475,

Masterclass: Bestuurssecretaris – Casuïstiek.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de casuïstiek bij de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€475,