Masterclass:

Blijf op de hoogte! Word deelnemer van het [...]

Masterclass:

Txt Over de organisatie In samenwerking met [...]

Masterclass TEST

  TXT [/fusion_text] Over de organisatie In samenwerking met [...]

Masterclass: Belangenverstrengeling en integriteit.

ATC-Select Drostenlaan 2, Norg

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan, in welke context ze gezien moeten worden en aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€395,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement. (VOL)

Ernst & Young Nederland (EY) Prof. Dr. Dorgelolaan 12, Eindhoven

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€395,

Masterclass: Belangenverstrengeling en integriteit. (VOL)

FNV Hilversum

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan, in welke context ze gezien moeten worden en aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€395,

Masterclass: Rollen en Taken Bestuurssecretaris. (VOL)

Boels Zanders Advocaten Vestdijk 76, Eindhoven

Deze Masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

Masterclass: Effectief (financieel) toezicht.

CKE, huis voor amateurkunst en cultuureducatie Pastoor Petersstraat 180, Eindhoven

Tijdens deze Masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (consultant, accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van financieel effectief toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

€395,

Masterclass: Paradox Werkgever-Toezichthouder

Eindhoven

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€395,

Basiscursus: Besturen

Eindhoven

De Basiscursus is een Inleiding tot effectief en zorgvuldig besturen. Het biedt u een interactieve en praktische introductie over het aansturen van een maatschappelijke organisatie. Of u nu professioneel bestuurder bent of als vrijwilliger op een bestuurspositie bent aangeland: Besturen is een vak!

€300,

Inspiratiesessie: Op zoek naar leiderschap!

Utrecht

Morris neemt u mee in het promotieonderzoek dat hij heeft uitgevoerd bij TIAS School for Business and Society. Morris is in juli 2019 gepromoveerd aan Tilburg University met zijn proefschrift ‘Op zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’

Gratis

Masterclass: Strategische Herijking.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€395,

Masterclass: De Rollen en Taken van de Voorzitter.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC) als evenwichtskunstenaar.

€395,

Masterclass: Boardroom Dynamics

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass.

€525,

Masterclass: Effectief (financieel) toezicht.

Eindhoven

Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief financieel toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

€425,

Masterclass: Strategische Herijking

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,

Masterclass: Belangenverstrengeling en Integriteit.

Online

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,

Masterclass: Governance in Cultuur. -ONLINE-

Online

Net als in andere sectoren worden aan de governance van de culturele sector steeds hogere eisen gesteld. Samen met ervaren toezichthouders uit de sector reflecteert u op dilemma’s uit de dagelijkse praktijk en krijgt u handvatten mee, waarmee u nog beter invulling kunt geven aan uw rol als toezichthouder bij een culturele instelling.

€425,

Masterclass: Medezeggenschap en Governance.

Online

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€425,

Masterclass: Duurzaamheid

Triodos Bank Nederland Hoofdstraat 10, Driebergen

Deze Masterclass gaat specifiek in op een integrale benadering van duurzaamheidthema’s en het vinden van speerpunten die het best passen bij de eigen organisatie. Wat bedoelen we en wat zijn circulaire kansen en risico´s?

€425,

Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Online

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Online

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€425,

Masterclass: Rollen en Taken Bestuurssecretaris.

Online

Deze Masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€425,

Masterclass: Toezichtdynamica in de Boardroom.

Utrecht

Deze Masterclass gaat over de interactie tussen het bestuur en het toezicht van organisaties in de semi-publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT).

€425,

Webinar: UBO-register. Heeft u al voldaan aan de registratieplicht?

Online

Online bijeenkomst waarbij u weten komt of u tot de registratieplichtigen behoort en welke persoon – of wellicht zelfs meerdere personen – in uw organisatie als UBO kwalificeert en gevolgen. Aan handelen in strijd met de registratieplicht sancties zijn verbonden. Een toezichthouder is indirect verantwoordelijk.

Gratis

Masterclass: Strategische Herijking

Online

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,

Masterclass: Paradox Werkgever-Toezichthouder.

Amsterdam

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€425,

Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Utrecht

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€425,

Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,

Bijeenkomst: Oriëntatie op Toezicht Houden – ONLINE

Online

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

€295,

Masterclass: Rollen en Taken Bestuurssecretaris.

Utrecht

Deze Masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€425,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Utrecht

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€425,

Inspiratiesessie: Meer vuur in uw bestuur!

Eindhoven

Wilt u weten hoe u als bestuurslid, voorzitter van uw vereniging meer uit uw bestuur haalt, beter samenwerkt en dus meer resultaat boekt. Kom dan naar deze inspirerende workshop.

Gratis

Masterclass: Strategische Herijking

Utrecht

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,

Masterclass: Governance en Besluitvorming

Eindhoven

Vrezen of Voorkomen? Deze Masterclass richt zich bewust niet op de juridische aspecten maar op de praktische invalshoek gericht op het voorkomen van juridische aansprakelijkheid.

€425,

Seminar: Trends in toezicht.

MECC Maastricht Forum 100, 6229 GV Maastricht

Jaarlijkse geaccrediteerde bijeenkomst georganiseerd door Maastricht University | UMIO i.s.m. Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum. De doelgroep betreft alle deelnemers aan onze masterclasses en opleidingen die graag op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in “de wereld van het toezichthouden”.

€495,

Masterclass: Paradox Toezichthouder en werkgever

Amsterdam

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€425,

Masterclass: Governance en Medezeggenschap

Sociaal Economische Raad (SER) Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€425,

Masterclass: Permanente ontwikkeling in en van de RvT

In deze Masterclass wordt u meegenomen in de begrippen mentoring, zelfevaluatie of zelfreflectie en intervisie, aangezien in de nieuwste governancecodes steeds vaker expliciet aandacht geschonken aan de ontwikkeling van Toezichthouders als individu en als team.

€425,

Masterclass: Strategische Herijking

Utrecht

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,

Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Amsterdam

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€425,