Laden Evenementen

HOE OMGAAN MET EEN CONTINU SPANNINGSVELD…?

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

Achtergrond
Bestuurders en toezichthouders bevinden zich in een voortdurend spanningsveld tussen het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden en te nauwe banden met deze belanghebbenden, waardoor (de schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan. De maatschappelijke opvattingen over belangenverstrengeling en integriteit zijn de laatste jaren strenger geworden. Wat vroeger vanzelfsprekend was, is nu onoorbaar. Er zijn allerlei codes en regelingen gekomen wat wel en wat niet mag. Met middelen als openbare aanbesteding wordt getracht vriendjespolitiek te voorkomen. In toenemende mate wordt ook om transparantie van relaties tussen partijen gevraagd. Die transparantie leidt al snel weer tot een publiekelijk oordeel dat iets ‘fout’ is of dat er sprake is van belangenverstrengeling, ook al zijn daar geen aanwijzingen voor. Aan de andere kant zijn er mensen, die het vanzelfsprekend vinden om functies te combineren, waar voor anderen duidelijk sprake is van een conflict of interest.

Vanuit governance oogpunt is voor toezichthouders en bestuurders de vraag hoe je met integriteit in je eigen organisatie omgaat. Wat vind je wel en wat niet een vermenging van belangen? Hoe ga je om met het ongrijpbare begrip ‘de schijn van belangenvermenging’? Kun je die schijn vermijden of ontstaat dan een onwerkbare situatie? Hoe ga je ermee om als iemand een mogelijk belangenconflict meldt? En nog meer als hij het niet meldt en dit pas later duidelijk wordt.

 

Inhoud
In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt. Vervolgens wordt ingezoomd op de praktische kant. Hoe komen integriteitsvraagstukken in een organisatie aan de orde? Welke processen zijn mogelijk om ze aan de orde te stellen? Hoe voorkom je krampachtig reageren aan de ene en een te losse omgang aan de andere kant? Hoe worden binnen en buiten verbonden, want na een zorgvuldige afweging kun je in de RvT/RvC wel vinden dat er geen conflicterend belang is, maar de buitenwereld kan daar heel anders over denken. De Masterclass geeft u een referentiekader en een raamwerk om met dit soort vraagstukken in uw eigen organisatie om te gaan. Naast kennis en voorbeelden van elders kan – in vertrouwelijkheid- ook eigen problematiek van de deelnemers aan de orde komen.

 

Over de organisatie
In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook Masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

Over de spreker

HANS HOEK

Hans HoekDr. Ir. Hans Hoek stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en hij leverde een inhoudelijke bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. Zijn ontwikkelde model is ook zeer goed toepasbaar in andere semi-publieke sectoren. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een belangrijke rol.

 

Doelgroep
Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

 

Kosten
De kosten bedragen € 425,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

 

PE-Punten
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich voor het voorjaar in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 800,-, 3 masterclasses € 1.125,- en 4 masterclasses € 1.400,-.

  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  E-mail t.b.v. factuur*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Provincie *

  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 425,-. BTW is niet van toepassing en inclusief certificaat*

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden

   

   

   

   


  Deel deze bijeenkomst met uw volgers!