Laden Evenementen

Achtergrond Masterclass: Rollen en Taken van de Voorzitter.

De voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als evenwichtskunstenaar.

De voorzitter heeft binnen de RvT/RvC een bijzondere positie. Van hem/haar worden veel verschillende rollen verwacht. De voorzitter is de leider van het team van toezicht. Zij/hij bereidt de vergaderingen van de raad voor met bestuurder en eventuele secretaris, leidt die vergadering en moet zorgen dat de juiste conclusies getrokken worden en de besluiten op de juiste wijze worden vastgelegd. Daarbij moet de voorzitter een evenwicht vinden tussen ruimte geven voor de dialoog zonder te overheersen en het inbrengen van de eigen visie. Vanwege het voorwerk wat de voorzitter met de RvB heeft gedaan, moet hij/zij ook zorgen dat iedereen hetzelfde informatieniveau heeft en geen partij trekken voor de RvB.

De voorzitter moet zorgen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad. Dat vraagt inspanningen rond werving en selectie van toezichthouders, bespreken van het persoonlijk functioneren, evaluaties van de raad, het omgaan met (de schijn van) belangentegenstellingen, conflicten en emoties in de raad. En af en toe vraagt het ingrijpen door een lid te schorsen.

De voorzitter moet zich daarbij bewust zijn van de eigen positie en bereid zijn ook die te onderwerpen aan dezelfde hoge eisen, die aan de andere leden worden gesteld. Is de voorzitter onderwerp van gesprek, dan moet de vicevoorzitter de leiding op zich nemen.

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de RvB en is als zodanig te verbindende schakel tussen bestuur en toezicht. Dat vraagt aandacht voor de werking van die verbinding, voor het verstrekken van informatie aan de andere toezichthouders en het omgaan met vertrouwelijkheid. Voorkomen moet worden dat er een bondje tussen beide voorzitters ontstaat, waar de rest van de raad geen weet van heeft en geen grip op heeft. Anderzijds moeten de bestuurders soms vertrouwelijke en persoonlijke informatie met de voorzitter kunnen delen, zonder dat alle toezichthouders dat direct weten.

Daarnaast is er de formele werkgeversrol van de RvT/RvC, die meestal wordt vervuld door de remuneratiecommissie, waarvan de voorzitter deel uit maakt. Dat kan spanning geven met de bilaterale contacten gedurende de rest van het jaar en tussen de remuneratiecommissie en de rest van de raad.

De voorzitter vervult een cruciale rol in de interne en externe contacten van de RvT/RvC, bij calamiteiten en als de RvB in het geding komt. Dan moet zij/hij ineens een veel actievere rol vervullen en veel meer beschikbaar zijn. De voorzitter moet er dan voor waken om de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te nemen.

Over de Organisatie

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum de Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

Over de Spreker

Hans Hoek

Dr. Ir. Hans Hoek stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en hij leverde een inhoudelijke bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. Zijn ontwikkelde model is ook zeer goed toepasbaar in andere semi-publieke sectoren. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een belangrijke rol.

Over de doelgroep

Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Over de kosten

De kosten bedragen € 425,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

Over de PE-Punten

De Masterclass is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 Masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Over de kortingstarieven

Als u zich voor het voorjaar 2021 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 800,-, 3 masterclasses € 1.125,- en 4 masterclasses € 1.400,-.

Schrijf u in!

  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  E-mail t.b.v. factuur*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Provincie *

  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 425,-. BTW is niet van toepassing en inclusief certificaat*

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  Geef nog even deze code in : captcha

  * Verplichte velden

   

   

   

   


  Deel deze bijeenkomst met uw volgers!