Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Wat bedoelen we? Circulaire kansen en risico´s!

Circulaire economie, duurzaamheid en maatschappelijk organiseren zijn niet meer weg te denken uit de maatschappelijke discussie en hebben ook hun weg naar wetgeving en governance codes gevonden. Er is toegenomen aandacht voor ethisch en integer handelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Met deze trends ontstaan kansen en risico’s voor bedrijfsvoering en imago. Tevens neemt de vraag naar niet financiële informatie toe. Voor bestuurders en toezichthouders rijst de vraag hoe je omgaat met de verantwoordelijkheden, die verder gaan dan de kerntaak alleen. Hoe vul je die bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid in en maak je deze bestuurbaar? Hoe stel je deze maatschappelijke meerwaarde en impact scherp?

Bij het invullen van maatschappelijk ondernemen gaat het over thema’s als stakeholdermanagement, tevreden medewerkers, het voorkomen van verspilling, duurzaam vastgoed, materiaal- en afvalstromen, circulair inkopen, social return, duurzame ketenpartners, voorbeeldgedrag en een duurzaam imago. In veel organisaties is vastgoed een belangrijk aangrijpingspunt voor verduurzaming.

Deze Masterclass gaat specifiek in op een integrale benadering van deze duurzaamheidthema’s, het vinden van speerpunten die het best passen bij de eigen organisatie, het beleggen ervan en het rapporteren erover.

We gaan in op inspirerende voorbeelden over hoe organisaties maatschappelijk ondernemen op een bij hen passende manier hebben ingevuld, welke denkkaders hierbij kunnen helpen, hoe je als organisatie tot een verduidelijking kan komen van je maatschappelijke rol en wat je als bestuurder of toezichthouder daarvoor moet weten, overwegen of vragen.

Het rapporteren van niet-financiële informatie is verplicht gesteld a. g. v. een Europese Richtlijn voor ondernemingen boven 500 medewerkers. We staan in de Masterclass ook stil bij deze beweging naar integraal denken en integraal rapporteren.

 

Inhoud van de Masterclasses:

 • De verschillende duurzaamheidsraamwerken, zoals Global Reporting Initiative, Sustainable Development Goals (SDG’s), ESG principles, Doughnut Economics, et cetera.
 • De rendementen van verduurzaming (maatschappelijk, financieel, ecologisch).
 • Hoe duurzaamheid te agenderen/verankeren (bij strategiebesprekingen, het begrotingsproces, bij investerings- en financieringsbeslissingen en bij risicomanagement).
 • Het onderbouwen van de besluitvorming vanuit toekomst- en risicoperspectief.
 • De waarde-effecten en verdienmodellen van verduurzaming in een lineaire en circulaire economie.
 • Het helder en concreet maken van investerings- en financieringsbeslissingen.
 • Het in control zijn bij verduurzaming, inclusief inzicht in de beheersbaarheid en mitigatie van risico’s.

Er is voldoende gelegenheid uw eigen ‘case’ te bespreken.Voor de helderheid merken we op dat deze Masterclass geen technische invalshoek heeft, doch strategisch van aard is.

 

Over de organisatie
In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

Over de spreker
Tibor zet zijn ruime ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling in, om organisaties te helpen bij het versterken van hun duurzaamheids- en circulariteitsprestatie. Hij is erop gericht om talenten van aanwezige professionals aan te spreken, samen op te trekken en ruimte te creëren rondom een concreet veranderdoel.

 

Doelgroep
Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

 

Kosten
De kosten bedragen € 425,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

PE-Punten
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich voor het voorjaar 2021 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 800,-, 3 masterclasses € 1.125,- en 4 masterclasses € 1.400,-.  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*
  Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geslacht* ManVrouw
  Functie*
  E-mail*
  E-mail t.b.v. factuur*
  Telefoon*
  Organisatie*
  Provincie *
  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 425,-. BTW is niet van toepassing en inclusief certificaat*
  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*
  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.
  * Verplichte velden
   
     
   

  Deel deze bijeenkomst met uw volgers!