Laden Evenementen

Achtergrond Masterclass: Vastgoedsturing in de Semi-Publieke Sector.

Deze masterclass gaat in op de principes van de vastgoedsturing. Het draait daarbij om het belang van een goede vastgoedstrategie en goed asset management. Wat willen organisaties bereiken met het vastgoed dat ze in bezit hebben en op welke manier draagt het vastgoed bij aan de organisatie doelen? Hoe ziet een goede strategie eruit en hoe krijg je deze ook daadwerkelijk gerealiseerd? We gaan in deze masterclass in op de portefeuillemanagement en de tactiek van het asset management en het belang van samenwerking binnen de organisatie.

De masterclass is interactief van opzet met open discussie en gelegenheid om eigen ervaringen te delen.

Centraal bij het opstellen van een vastgoedstrategie staan keuzes en investeringen die zowel maatschappelijk als financieel maximaal bijdragen aan de organisatiedoelstelling. Daarbij is er een nauwe samenhang met de strategie en het ondernemingsplan en de realisatie daarvan. Essentieel daarbij is het hebben van een heldere visie op het vastgoed dat is bezit is. De spreker deelt daarbij ervaringen uit de publieke en commerciële wereld. Wat is de rol van RvC, bestuur en organisatie? Waar begin je bij het opstellen van een strategie en wat zijn logische vervolgstappen voor verdere professionalisering?

Professionalisering van de benadering van vastgoed is daarbij van essentieel belang. Vastgoed heeft een sterke impact op de bedrijfsvoering. Binnen de commerciële vastgoedwereld is het sturen op de vastgoedstrategie gemeengoed. Onder andere vanuit portefeuillemanagement en asset management. In de publieke sector zijn het vooral woningcorporaties die het belang van waardesturing en asset management onderkend hebben.

Publieke instellingen zoals onderwijs- en zorginstellingen, maar ook (lokale) overheden hebben vaak veel vastgoed op de balans. Een duidelijke visie op dit vastgoed ontbreekt vaak. Hoe krijg je zicht op doelstellingen van dit vastgoed en in wat het oplevert. Asset management is hierin de sleutel en draait om samenwerken en een integrale aanpak. Dit alles begint met een duidelijke visie en strategie en het formuleren van concrete doelen. Welke ambities zijn er? Welke prestaties willen we leveren en wat zijn de risico’s en beheersmaatregelen? Hoe verhoudt ons vastgoed zich tot onze ambities? Door samenwerking en integrale afwegingen neem je beslissingen die in lijn liggen met de ambities van de organisatie.

Vastgoed is een bedrijfsmiddel. Een sterke en dus concrete vastgoedstrategie draait om heldere doelen en afwegingskaders en draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering en creëert nieuwe mogelijkheden. Onverwachte (onderhouds- en of renovatie-) uitgaven kunnen daarbij een grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Samenwerking vanuit een integrale benadering binnen de organisatie is daarbij cruciaal. Vanuit een aantal casussen worden ervaringen gedeeld hoe succesvol stappen zijn gezet bij gemeenten en publieke organisaties zoals woningcorporaties. Wat zijn do’s en don’ts bij de uitrol van asset management.

Over de Organisatie

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum de Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

Over de Spreker

Jeroen Brouns

Jeroen is toezichthouder bij Onderwijsgroep Buitengewoon en managing partner bij Virtus BV. Hij was hiervoor werkzaam in diverse (interim) managementfuncties bij woningcorporaties en in de commerciële vastgoedsector. Als voormalig lid van de Klankbordgroep Waarderingshandboek Woningcorporaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was hij betrokken bij de totstandkoming van het handboek marktwaardering voor woningcorporaties. Daarnaast was hij voorzitter van de Vereniging van Assetmanagers voor Woningcorporaties en trad hij op als gastdocent aan de Amsterdam School of Real Estate en de Fontys Hogeschool Eindhoven. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij woningcorporaties en gemeenten met assetmanagement en vastgoedvraagstukken. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Buitengewoon.

Over de doelgroep

Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Over de kosten

De kosten bedragen € 475,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

Over de PE-Punten

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Over de kortingstarieven

Als u zich voor het voorjaar 2023 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 900,-, 3 masterclasses € 1.275,-, 4 masterclasses € 1.600,-, 5 masterclasses € 2.000,- en 6 masterclasses € 2.400,-.

Schrijf u in!

  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  E-mail t.b.v. factuur*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Provincie *

  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 475,-. BTW is niet van toepassing en inclusief certificaat*

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  Geef nog even deze code in : captcha

  * Verplichte velden

   

   

   

   


  Deel deze bijeenkomst met uw volgers!