Voorjaarsnotiti: Einde STAP-budget per 1 januari 2024.

Het budget voor scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt vanaf [...]