Disclaimer

 1. Aansprakelijkheid
  Deze website van Bestuurderscentrum-Academie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Bestuurderscentrum-Academie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.
 2. Koppelingen
  Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Bestuurderscentrum-Academie u aanvullende informatie verstrekken. Bestuurderscentrum-Academie en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met de website verbonden websites.
 3. Toepasselijk recht
  Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Bestuurderscentrum-Academie heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer, de algemene voorwaarden voor het plaatsen van vacatures, de algemene voorwaarden voor het deelnemen aan bijeenkomsten van Bestuurderscentrum-Academie en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.
 4. Auteursrecht
  De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Bestuurderscentrum-Academie of de licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestuurderscentrum-Academie.