Erkende onderwijs instelling.

Bestuurderscentrum, CRKBO, cerfificering, opleidingen, bestuur, toezicht

Bestuurderscentrum is een door het CRKBO geregistreerde onderwijs instelling.

Bestuurderscentrum voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2019 voor het eerst geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Hierdoor kunnen wij u BTW-vrij factureren.

Certification for Boardmembers and Supervisors

Ontvangen – Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen

Komende masterclasses

Deze Masterclass reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. De Masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. We reflecteren op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

Seminar: Toezicht 2023 l 3e Editie

12 oktober @ 11:00 - 16:00

Tijdens deze derde editie van het Landelijke Seminar voor bestuurders en Toezichthouders staat Toezicht houden in het oog van de Crisis centraal.

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.