Permanente Educatie

Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders

Als u deelneemt aan minimaal 6 Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders gedurende maximaal 2 jaar ontvangt u een certificaat van Maastricht University. Daarmee komt u in aanmerking voor inschrijving in het register van Maastricht University School of Business and Economics voor gecertificeerde toezichthouders.

Achtergrond
Net als besturen is ook toezicht houden een vak en dat vereist een regelmatige bijscholing om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars, congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseren we met regelmaat Landelijke Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in de (semi)-publieke sector.

Duur en Opzet
Elke Masterclass duurt 3 uur.
Onderwerpen zijn oa. Risicomanagement, Bestuurdersaansprakelijkheid, Besluitvorming, Stuurinformatie, Financieel Toezicht, Duurzaamheid, Boardroomdynamiek etc. U maakt zelf een keuze welke thema’s voor u van belang zijn.

Diploma
U ontvangt van Maastricht University per Masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Na het volgen van 6 Masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Investering
De kosten voor het volgen van een Masterclass voor Bestuurders en Toezichthouder bedragen € 425,- (btw is niet van toepassing). Bij volgen van meerdere Masterclasses gelden kortingstarieven. Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum-Academy is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

Kortingstarieven
Als u zich in het najaar 2022 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 800,-, 3 masterclasses € 1.125,- en 4 masterclasses € 1.400,-.5 Masterclasses € 1750, en 6 Masterclasses € 2100,-.

Eerstvolgende start
U kunt elk moment instappen.

Ga naar Masterclasses

Komende masterclasses

Masterclass: Meervoudige Waardecreatie

29 november @ 09:30 - 13:00

In deze masterclass leert u over de rol van bestuur en toezicht in meervoudige waardecreatie door organisaties.

Deze Masterclass gaat in op de casuïstiek bij de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

Masterclass: Digitale Transformatie.

7 december @ 13:30 - 17:00

Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.