Permanente Educatie

Opleiding voor aankomende toezichthouders (COHORT 13)

Maastricht University en Bestuurderscentrum starten op 25 januari 2024 met de 13e editie van de Opleiding voor Aankomende Toezichthouders. De opleiding is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”. Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht resp. lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren.

De opleiding is zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen en toezichthouden. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema´s zijn gebaseerd op de kernthema’s Good Governance , Intergraal Toezicht en Capita Selecta (specifieke thema’s die van belang zijn in de uitvoering van uw rol als toezichthouder)

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

Ook is er voldoende ruimte voor onderwerpen die de groep voorstelt. Wij als initiatiefnemers selecteren de deelnemers, helpen indien nodig met zoeken naar stageplaatsen en monitoren het hele proces. Neem contact met ons op voor uitvoerige informatie. Om voldoende aandacht voor u te houden, is er een maximaal aantal deelnemers.

Traineeship
Trainees nemen deel aan de reguliere vergaderingen van de RvT/RvC en worden in de gelegenheid gesteld te participeren in de commissievergaderingen en aan de overleggen met stakeholders, themadagen, etc. Praktisch gezien draait de trainee volledig mee in de RvT/RvC, echter zonder stemrecht. In deze opzet zijn er voldoende mogelijkheden om bijzondere deskundigheden van de trainee te gebruiken. Trainees worden geacht aanwezig te zijn op bijeenkomsten waar de leden van de RvT/RvC uitgenodigd worden.

Op verzoek van de RvT/RvC overlegt de trainee een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op verzoek van de RvT/RvC ondertekent de trainee een geheimhoudingsverklaring. Het traineeship duurt 12 maanden.

Duur en Opzet
Gedurende 15 maanden volgt u minimaal 8 masterclasses (1 per kwartaal) van 3 uur. Het traineeship bij de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van een bedrijf of instelling duurt 12 maanden.

Diploma
U ontvangt van Maastricht University per Masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Op het einde van de cyclus heeft u derhalve 24 PE-uren behaald. Ook wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Investering
De kosten voor dit hele traject bedragen € 4.150,- (Vrijstelling van BTW).
Geen zelfstudie. Inclusief syllabus.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

Data (De eerste twee opleidingsdagen vinden in Eindhoven plaats)

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT
25-01-2024
09.30-13.00 uur Governance Hans Hoek
25-01-2024
13.30-17.00 uur Herijking strategie Maurice Franssen
12-06-2024 09.30-13.00 uur BoardroomDynamics Peter Linssen
12-06-2024 13.30-17.00 uur Digitale transformatie Jerry Lenaerts
23-10-2024 09.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement Frank van Attekum
23-10-2024 13.30-17.00 uur Belangenverstrengeling en Integriteit
05-02-2025 13.30-17.00 uur Duurzaamheid Tibor Goossens
05-02-2025 13.30-17.00 uur Governance en Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele
Schrijf u nu in en noteer de bovenstaande data alvast in uw agenda! Uitreiking vindt plaats in 2025. Datum volgt.

  Ik schrijf me in!

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  E-mail t.b.v. factuur*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Uw Locatievoorkeur*

  In welke stage sector bent u geïnteresseerd

  Eventuele opmerkingen/bijzonderheden

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro € 4.150,- (BTW is niet van toepassing).

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  Geef nog even deze code in : captcha

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden