Permanente Educatie

Ik meld mij direct aan voor de Opleiding Aankomend Toezichthouder (Cohort 7) >>
Ik meld mij direct aan voor de Opleiding Aankomend Toezichthouder (Cohort 7) en maak gebruik van het STAP-budget >>

Opleiding voor aankomende toezichthouders (COHORT 7)

Maastricht University en Bestuurderscentrum starten op 23 juni 2022 met een nieuwe opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”. Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht resp. lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren.

De opleiding is zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema´s inzake Good Governance, Risicomanagement, Strategievorming en Finance worden interactief behandeld. Daarnaast zoomen we specifiek in op onder andere Toezichtdynamica (interactie tussen bestuur en toezicht), Belangenverstrengeling en Integriteit en de diverse facetten van Leiderschap, waarbij het motto is “begin bij jezelf”.

Ook is er voldoende ruimte voor onderwerpen die de groep voorstelt. Wij als initiatiefnemers selecteren de deelnemers, helpen indien nodig met zoeken naar stageplaatsen, monitoren het hele proces en zorgen voor een persoonlijke coach gedurende het hele traject. Neem contact met ons op voor uitvoerige informatie. Om voldoende aandacht voor u te houden, is er een maximaal aantal deelnemers.

Traineeship
Trainees nemen deel aan de reguliere vergaderingen van de RvT/RvC en worden in de gelegenheid gesteld te participeren in de commissievergaderingen en aan de overleggen met stakeholders, themadagen, etc. Praktisch gezien draait de trainee volledig mee in de RvT/RvC, echter zonder stemrecht. In deze opzet zijn er voldoende mogelijkheden om bijzondere deskundigheden van de trainee te gebruiken. Trainees worden geacht aanwezig te zijn op bijeenkomsten waar de leden van de RvT/RvC uitgenodigd worden.

Op verzoek van de RvT/RvC overlegt de trainee een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op verzoek van de RvT/RvC ondertekent de trainee een geheimhoudingsverklaring. Het traineeship duurt 12 maanden.

Duur en Opzet
Gedurende 18 maanden volgt u 6 masterclasses (1 per kwartaal) van 3 uur bij Maastricht University. Het traineeship bij de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van een bedrijf of instelling duurt 12 maanden.

Diploma
U ontvangt van Maastricht University per Masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Op het einde van de cyclus heeft u derhalve 18 PE-uren behaald. Ook wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Investering
De kosten voor dit hele traject bedragen € 3.250,- (Vrijstelling van BTW).

Data (locaties voor de Masterclasses  23  juni 5 oktober zijn in Eindhoven).

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT
23 juni 2022
09.30-13.00 uur Governance Hans Hoek
23 juni 2022
13.30-17.00 uur Herijking strategie Maurice Franssen
5 oktober 2022 09.30-13.00 uur BoardroomDynamics Peter Linssen
5 oktober 2022 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data-Analytics Jerry Lenaerts
26 januari 2023 09.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement Frank van Attekum
26 januari 2023 13.30-17.00 uur Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek
20 april 2023 09.30-13.00 uur Nader te bepalen
20 april 2023 13.30-17.00 uur Duurzaamheid Tibor Goossens
Ik meld mij direct aan voor de Opleiding Aankomend Toezichthouder (Cohort 7) >>

  Ik wil meer informatie

  Voornaam* Tussenvoegsel Achternaam*

  Geslacht* ManVrouw

  Functie E-mail* Telefoon* Organisatie Vraag Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

  Geef nog even deze code in : captcha

  * Verplichte velden