Permanente Educatie

Opleiding voor aankomende toezichthouders (COHORT 11)

Maastricht University en Bestuurderscentrum starten op 26 september 2023 met de elfde editie van de Opleiding voor Aankomende Toezichthouders. De opleiding is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”. Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht resp. lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren.

De opleiding is zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen en toezichthouden. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema´s zijn gebaseerd op de kernthema’s Good Governance , Intergraal Toezicht en Capita Selecta (specifieke thema’s die van belang zijn in de uitvoering van uw rol als toezichthouder)

Ook is er voldoende ruimte voor onderwerpen die de groep voorstelt. Wij als initiatiefnemers selecteren de deelnemers, helpen indien nodig met zoeken naar stageplaatsen en monitoren het hele proces. Neem contact met ons op voor uitvoerige informatie. Om voldoende aandacht voor u te houden, is er een maximaal aantal deelnemers.

Traineeship
Trainees nemen deel aan de reguliere vergaderingen van de RvT/RvC en worden in de gelegenheid gesteld te participeren in de commissievergaderingen en aan de overleggen met stakeholders, themadagen, etc. Praktisch gezien draait de trainee volledig mee in de RvT/RvC, echter zonder stemrecht. In deze opzet zijn er voldoende mogelijkheden om bijzondere deskundigheden van de trainee te gebruiken. Trainees worden geacht aanwezig te zijn op bijeenkomsten waar de leden van de RvT/RvC uitgenodigd worden.

Op verzoek van de RvT/RvC overlegt de trainee een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op verzoek van de RvT/RvC ondertekent de trainee een geheimhoudingsverklaring. Het traineeship duurt 12 maanden.

Duur en Opzet
Gedurende 15 maanden volgt u minimaal 8 masterclasses (1 per kwartaal) van 3 uur. Het traineeship bij de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van een bedrijf of instelling duurt 12 maanden.

Diploma
U ontvangt van Maastricht University per Masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Op het einde van de cyclus heeft u derhalve 24 PE-uren behaald. Ook wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Investering
De kosten voor dit hele traject bedragen € 3.750,- (Vrijstelling van BTW).

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

Data (De eerste twee opleidingsdagen vinden in Eindhoven plaats)

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
26-09-20233 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? H. Hoek Aristo Eindhoven
26-09-2023 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? M. Franssen Aristo Eindhoven
24-01-2024 9.30-13.00 uur Boardroom Dynamics P. Linssen Locatie volgt
24-01-2024 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data Analytics J. Lenaerts Locatie volgt
05-06-2024 9.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren F. van Attekum Locatie volgt
05-06-2024 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit H. Hoek Locatie volgt
17-10-2024 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen T. Goossens Locatie volgt
17-10-2024 13.30-17.00 uur Governance (thema volgt) H. Hoek Locatie volgt
Datum volgt (2025) 11.00-15.00 uur Oogsten en Groeien H. Hoek Locatie volgt
Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder
 inschrijving in register Maastricht University
Schrijf u nu in en noteer de bovenstaande data alvast in uw agenda! Uitreiking vindt plaats in 2025. Datum volgt.

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

  Geef nog even deze code in : captcha

  * Verplichte velden