Masterclass: Governance, maar dan anders.

In Nederland is bijna alle governance gebaseerd op het model met een raad/college van bestuur en een raad van toezicht/commissarissen, die toeziet op het besturen (‘two-tier model’). Deze Masterclass gaat in op vele andere vormen van inrichting van de governance, waarvoor de spelregels van het bestuur-toezicht model niet zonder meer bruikbaar zijn.