Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaamheid – Duurzaamheid vormgeven in de organisatie.

Deze Masterclass gaat in op het maken van strategische keuzes en op de afwegingen bij het inrichten en besturen van duurzaamheid in de eigen organisatie.