Masterclass: Cyber Risk Governance

Het goed beveiligen van organisaties tegen cyberrisico’s is een essentieel, strategisch vraagstuk voor bestuurders en toezichthouders. Door recente en verwachte wetgeving komt cyber risk governance onvermijdbaar de bestuurskamer binnen. Daardoor is cyber security niet meer vrijblijvend. Wat betekent dit concreet voor ‘goed toezicht en adequaat bestuur’? LET OP: inclusief management simulatie game.

Masterclass: Cyber Risk Governance2023-07-05T17:37:48+02:00

Masterclass: Governance, maar dan anders.

In Nederland is bijna alle governance gebaseerd op het model met een raad/college van bestuur en een raad van toezicht/commissarissen, die toeziet op het besturen (‘two-tier model’). Deze Masterclass gaat in op vele andere vormen van inrichting van de governance, waarvoor de spelregels van het bestuur-toezicht model niet zonder meer bruikbaar zijn.

Masterclass: Governance, maar dan anders.2023-05-16T14:27:23+02:00

Masterclass Governance van een -Coöperatieve- Vereniging.

In deze masterclass wordt de governance van de gewone en coöperatieve vereniging en behandelt en leert u wat wel en niet gedaan kan worden om tot goede governance te komen. De verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken worden behandeld

Masterclass Governance van een -Coöperatieve- Vereniging.2023-07-02T21:00:19+02:00
Ga naar de bovenkant