Masterclass: Meervoudige Waardecreatie

In deze masterclass leert u over de rol van bestuur en toezicht in meervoudige waardecreatie door organisaties.