Masterclass: Governance en Zelfevaluatie.

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de complexiteit van evaluatie en reflectie van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC).