Wegens uitbreiding van de Raad van Toezicht (hierna RvT) is 013 op zoek naar een voorzitter voor de RvT Audit Commissie . De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 013 Poppodium. De RvT heeft de rol van toezichthouder, werkgever en strategisch adviseur in relatie tot het bestuur van 013.

Zij handelt volgens de Governance Code Cultuur (www.governancecodecultuur.nl) en de kern van haar toezicht bestaat uit toezicht houden op:

 • de bestaansgrond en identiteit van 013;
 • doeleinden, strategie, risico’s, beleid van 013;
 • naleving wet- en regelgeving;
 • functioneren bestuur;

Algemene vereisten

 • werkt vanuit een helikopterview en heeft een goed inzicht in moderne governanceverhoudingen, bekendheid met de issues van toezicht houden;
 • heeft een strategische oriëntatie;
 • is in hoge mate onafhankelijk en opereert los vanuit ieder deelbelang;
 • beschikt over juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; heeft vermogen om klankbord te zijn;
 • beschikt over een netwerk met voor 013 relevante stakeholders;
 • beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid, bestuursvergaderingen met en voorbereid door het bestuur van 013;
 • is transparant in zijn of haar optreden; integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft een heldere visie op de rol van de 013 organisatie die betekenisvol is voor de stad en de samenleving;

Specifieke wensen

 • ruime ervaring als CFO of anderszins zwaar financiële/accounting achtergrond
 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke ervaring (als voorzitter van Audit Commissie bij andere RvT/RvC) is een pre
 • geen (schijn van) belangenverstrengeling met de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies

013 gelooft in de kracht van diversiteit en inclusie. Ook in de samenstelling van onze RvT. Daarom moedigen wij een ieder aan om te reageren op deze positie.

Het betreft een onbezoldigde positie. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de RvT afgesloten. Gelieve uw kandidatuur (motivatie en cv) kenbaar te maken  vóór  15  juni 2020. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 28.

> SOLLICITEER >