Het budget voor scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt vanaf 2024 afgeschaft. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023*.

Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor vrij. Dit moet vanaf 2024 330 miljoen euro per jaar besparen.

STAP-budget is een subsidie voor het volgen van een scholing. Het is een geldbedrag van maximaal €1.000 dat je 1 keer per kalenderjaar kunt gebruiken.

Ondanks de beëindiging van het STAP-budget, blijft de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen bestaan. Zeker binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Daarom bekijkt minister Van Gennip van SZW de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren.

Laatste Tijdvakken voor een aanvraag:

Tijdvak aanvraag Startdata programma’s
3 juli t/m 3 september 2023 tussen 31 juli en 30 november 2023
4 september t/m 31 oktober 2023 tussen 2 oktober en 31 januari 2024
1 november t/m 31 december 2023 tussen 29 november en 31 maart 2024

Welke Opleidingsprogramma’s voor Bestuurders en Toezichthouders kun je volgen met behulp van het STAP-budget?

Opleiding voor Aankomende Toezichthouders (Cohort 11).
Start > 26 september 2023.

Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders.
Start eerste Masterclass > tussen 31 juli en 30 november 2023

Beide Opleidingsprogramma’s voor Bestuurders en Toezichthouders zijn geaccrediteerd door Maastricht University.

Na afloop kunt u als gecertificeerd toezichthouder opgenomen worden in het register van Maastricht University.

Bron: Voorjaarsnotitie 2023 l Begroting | 28-04-2023

___

Gerelateerde Artikelen