Permanente Educatie

Zelfevaluatie in de vorm van een studiebijeenkomst

In samenwerking met Maastricht University en Supervisie Limburg organiseren wij een (maatwerk) programma dat bestaat uit één dagdeel gericht op kennisoverdracht en op evalueren en het samen verder ontwikkelen van toezicht en bestuur in onderlinge samenhang.

Het karakter van de bijeenkomst is interactief en toekomstgericht.

De focus van de bijeenkomst ligt op:
– Samenwerking tussen de bestuurders/toezichthouders/commissarissen;
– Samenwerking tussen de personen in RvT/RvC en bestuurder;
– Rol van de voorzitter.

Eén van de doelstellingen is beter inzicht te verschaffen in de eigen rol en de wijze, waarop die wordt uitgeoefend door de afzonderlijke leden van de RvT/RvC en de bestuurder. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Hoe functioneert de RvT/RvC? Hoe is de relatie tussen de RvT/RvC en de bestuurder? Hoe verloopt de informatievoorziening die tot besluitvorming moet leiden? Welke rol vervult de voorzitter?

Het plan van aanpak voor de studiebijeenkomst en zelfevaluatie bestaat uit een voorbereiding, de bijeenkomst zelf en de verslaglegging daarvan.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van Maastricht University als bewijs van deelname. Deelnemers behalen hiermee geaccrediteerde PE-punten.

De gedetailleerde inhoud wordt op maat gemaakt.

Duur en Opzet
Op aanvraag.

Investering
Op aanvraag.

Permanente educatie
U ontvangt van Maastricht University een certificaat met PE-uren.

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

  Geef nog even deze code in : captcha

  * Verplichte velden