Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten

 1. Deelname aan onze bijeenkomsten van Bestuurderscentrum-Academy is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum.
 2. Het lidmaatschap is een bijdrage in de administratie- en organisatiekosten van de bijeenkomsten.
 3. Voor 2023 ziet het het Jaarlidmaatschap er als volgt uit:
  • Lid worden tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 kost 79 euro per jaar, waarna u ten minste lid bent tot en met 31 december 2023. 
  • Wordt u lid tussen 1 juli 2023 en 30 september 2023 kost dit 39 euro voor 2022 en 79 euro voor 2024, waarna u ten minste lid bent tot en met 31 december 2024. Het bedrag wordt in een keer gefactureerd.
  • Wordt u lid tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023 kost dit 20 euro voor 2023 en 79 euro voor 2024, waarna u ten minste lid bent tot en met 31 december 2024. Het bedrag wordt in een keer gefactureerd.
 4. De Lidmaatschapsgelden zijn exclusief btw en worden in een keer gefactureerd.
 5. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met periode van een jaar.
 6. Het lidmaatschap kan eenvoudig via een mail opgezegd worden, uiterlijk 1 maand voor afloop.
 7. Opzegging gedurende de looptijd geeft geen recht op gedeeltelijke terugbetaling abonnementsgeld.
 8. Bestuurderscentrum heeft het recht om iemand zonder opgave van redenen het lidmaatschap van Bestuurderscentrum te weigeren.
 9. Inschrijving voor deelname aan een bijeenkomst van Bestuurderscentrum-Academy dient door schriftelijke aanmelding (per post of e-mail) bij ondergetekende via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
 10. Bestuurderscentrum-Academy behoudt zich het recht voor niet iedere inschrijving te honoreren, vanwege vermeend commercieel belang of tegengestelde belangen tussen deelnemers.
 11. Na de inschrijving voor de bijeenkomst ontvangt de inschrijver een bevestiging van deelname (per post of e-mail) en indien van toepassing een factuur voor de totale kosten van deelname.
 12. Bij inschrijving voor een Masterclass voor bestuurders en toezichthouders wordt namens Maastricht University en Bestuurderscentrum een factuur verstuurd vanuit Supervisie Limburg.
 13. Een factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
 14. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 15. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na inschrijving voor de bijeenkomst kosteloos te ontbinden (wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing).
 16. Annulering van deelname bij betaalde bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk. Vanaf 14 dagen tot een week voor aanvang van een betaalde bijeenkomst brengen wij u 50% van de kosten in rekening, bij annulering van een week of korter voor aanvang van de betaalde bijeenkomst berekenen wij 100% van de kosten. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega bestuurder; informeer ons hierover per mail.
 17. Annulering van deelname van gratis bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per post ofe-mail) mogelijk. Er worden echter wel kosten voor u gemaakt. U kunt daarom tot een week voor aanvang annuleren. Hiervoor wordt € 45,- excl. BTW aan organisatiekosten in rekening gebracht. Na deze tijd of bij no show bent u € 95,- verschuldigd aan organisatiekosten. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 18. Indien annulering het gevolg is van onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld van de ingeschrevene zijn gelegen kan Bestuurderscentrum-Academy het inschrijfgeld verlagen tot 25% van het totaalbedrag, dit ter beoordeling van Bestuurderscentrum-Academy.
 19. Indien een bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden, ontvangen de ingeschreven hun betaalde inschrijfgeld terug of is het mogelijk deel te nemen aan een andere soortgelijke bijeenkomst.
 20. Het eigendomsrecht van studiemateriaal (hand-outs,sheets ed.) berust bij de betreffende gastdocent.
 21. Bij het niet doorgaan van een bijeenkomst kunt u Bestuurderscentrum-Academy niet aansprakelijk stellen voor deze gemiste bijeenkomst.
 22. Tot slot wordt van de deelnemer verwacht dat deze zich open opstelt en zich tijdens de bijeenkomsten van zijn of haar zonnige kant laat zien.

Privacy Reglement voor Klanten is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van  Bestuurderscentrum-Academy.

 1. De door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder naam, organisatie, adres, functie en e-mail) wordt opgenomen in een database ten behoeve van het gebruik door Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl
 2. Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurders entrum.nl gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de AVG).
 3. De door u verstrekte gegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering/promotie van de diensten van Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl.
 4. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u reclame toe te sturen waarvoor geldt dat dit enkel beperkt wordt tot reclame waarvan verwacht wordt dat deze voor u beroepsmatig interessant kan zijn.
 5. Indien bij de uitvoering van activiteiten van Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl derden worden ingeschakeld (zoals kennispartners, sponsoren, adverteerders en -e-commerce- partners) worden voor de uitvoering/promotie van de diensten van Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl uw persoonsgegevens (naam, functie, organisatie, Linkedinprofiel) ook aan derden verstrekt. Andere persoonsgegevens worden in overleg verstuurd.
 6. Neemt u deel aan bijeenkomsten dan gaat u tevens akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, brochures, social media en dergelijke.
 7. Alle gegevens bij inschrijvingen en tijdens de Masterclasses en Opleidingen worden strikt vertrouwelijk behandeld door Bestuurderscentrum en de trainers.
 8. Ten behoeve van de facturering, certificaat en opname in het Register van de Universiteit van Maastricht voor bestuurders en toezichthouders zullen de benodigde gegevens aan de Universiteit worden doorgegeven.
 9. U kunt uw gegevens gemakkelijk wijzigen. Indien u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigen, wanneer u één van onze producten niet meer wenst te ontvangen of wanneer u niet wenst dat Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl uw gegevens aan derden verstrekken, dan kunt u dat mailen naar info@bestuurderscentrum-academy.nl. In geval van twijfel kunnen Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 10. Beveiliging De gegevens die u aan Bestuurderscentrum-Academy en Bestuurderscentrum.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.