Heb je een klacht over één van onze bijeenkomsten, dan kun je deze aan ons kenbaar maken. Hoe je dat doet én hoe we je klacht verder afhandelen vind je terug in onze klachtenprocedure:

 • Heb je een klacht over één van onze bijeenkomsten, dan kun je die middels ons contactformulier indienen.
 • Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
 • Zodra we je klacht ontvangen beoordelen wij of je klacht betrekking heeft op een bijeenkomst die onder onze eigen regie óf de regie van een derde partij valt.
 • Heeft je klacht betrekking op een opleiding die onder auspiciën van een derde partij valt, dan wordt de klachtenprocedure van deze derde partij van kracht.
 • Je ontvangt van ons binnen 5 werkdagen nadat we je klacht hebben ontvangen een ontvangstbevestiging van ons.
 • Binnen 20 werkdagen nadat we je klacht ontvangen hebben ontvang je van ons schriftelijk het ingenomen standpunt en de eventuele vervolgacties. Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde 20 dagen afgehandeld kunnen worden, dan wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Zodra we je klacht ontvangen hebben wordt deze in behandeling genomen door Mariette van Wingerden, (directie) van Bestuurderscentrum.
 • Op basis van de inhoud van de klacht zal de directie, in het kader van hoor en wederhoor, de klacht met de betrokken docent bespreken.
 • Mocht er nog aanvullende informatie over de klacht nodig zijn om tot een gedegen standpunt te komen, dan zul je hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • Op basis van de initiële klacht en de ingewonnen informatie zal de directie van Bestuurderscentrum een standpunt en eventuele actiepunten formuleren.
 • Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, de heer dr. R. Deumes (Universiteit Maastricht), voorgelegd. De uitspraak van de heer Deumes is bindend voor Bestuurderscentrum, eventuele consequenties worden door Bestuurderscentrum snel afgehandeld.