Certificering

Als u deelneemt aan minimaal 6 Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders gedurende maximaal 2 jaar ontvangt u een certificaat van Maastricht University. Daarmee komt u in aanmerking voor inschrijving in het register van Maastricht University School of Business and Economics voor gecertificeerde toezichthouders.

Achtergrond

Net als besturen is ook toezicht houden een vak en dat vereist een regelmatige bijscholing om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars, congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

In samenwerking met Bestuurderscentrum, Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseren we landelijk met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in de (semi)-publieke en private sector.

Het certificaat van Maastricht University is een bewijs van professionaliteit voor bestuurders en toezichthouders die een rol in een Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) serieus nemen. Zij investeren in kennis en kunde en zijn zich bewust zijn van hun -maatschappelijke- verantwoordelijkheden.  De Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders worden inclusief studiemateriaal verzorgd. Zelfstudie is niet van toepassing.

Erkende instelling

Maastricht University School of Business and Economics is een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende onderwijsinstelling in het kader van PE en is “Cedeo-erkend” op basis van criteria zoals klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Daarnaast is deze business school geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren. NB. PE staat voor Permanente Educatie..

Maastricht University School of Business and Economics is een opleidingsinstelling met een solide reputatie op het vlak van onderwijs en mag tot de beste jonge universiteiten ter wereld wordt gerekend. Maastricht University  behaalt hoge posities in verschillende nationale en internationale rankings en de opleidingen worden regelmatig op kwaliteit getoetst door diverse nationale en internationale accreditatieorganisaties.

Certificering

Deelnemers die ingeschreven worden in het register van Maastricht University School of Business and Economics voldoen aan specifieke, Europees verankerde eisen.

De inschrijving in het register is echter geen keurmerk van de kwaliteit van de toezichthouder of bestuurder. Dat wil zeggen dat de inschrijving niets zegt over de kwaliteiten van een persoon, behalve dan dat hij of zij onze kwalitatief hoogwaardige Masterclasses heeft gevolgd. Een certificaat geeft echter wel een serieuze blijk van:

Vakbekwaamheid;
Willen investeren;
Verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor organisaties die een bestuurder of toezichthouder willen benoemen vormt dit een toegevoegde waarde! Immers, een deelnemer die de Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders volgt weet dat besturen en toezicht houden een vak is waarin geïnvesteerd moet blijven om de kennis en kunde bij te houden. Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders leveren niet alleen een bron van inspiratie, kennis en kunde op, maar eenieder kan ook een mooie groep mensen aan zijn of haar bestuurdersnetwerk toevoegen.

De waarde van het vak en de intentie van een bestuurder of toezichthouder wordt zichtbaar en dat is de waarde van het Certificaat voor bestuurders en toezichthouders!

Certification for Boardmembers and Supervisors

Ontvangen – Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen

Komende masterclasses

Een RvC/RvT is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen van een organisatie, inclusief het toezicht op financiële en fiscale keuzes van de organisatie en betrouwbare interne en externe informatievoorziening. Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief financieel toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

In deze masterclass verkennen we het cybersecurity landschap, verdiepen we de cybersecurity “essential-to-know” kennis, en worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, met als doel: het beschermen van ICT en kritische bedrijfsprocessen in je organisatie.

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!