Word ook lid!

Als professionele bestuurder of toezichthouder kunt u kosteloos alle nieuwsbrieven van Bestuurderscentrum aanvragen. Word nu lid van Bestuurderscentrum om ook deel te kunnen nemen aan een of meerdere  bijeenkomsten.

U ontmoet directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector.

 • Als lid kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.
 • Het jaarlidmaatschap staat los van de eventuele deelnamekosten van deze bijeenkomsten.
 • U kunt gratis deelnemen aan de Inspiratiesessies.
 • U kunt gratis deelnemen aan de Bestuurdersnetwerkbijeenkomsten.
 • U kunt met korting deelnemen aan de jaarlijkse BestuurdersGolfdag.
 • U kunt tegen betaling deelnemen aan de Intervisiebijeenkomsten.
 • U kunt tegen betaling deelnemen aan de -geaccrediteerde- Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders.
 • U maakt deel uit van het grootste bestuurdersnetwerk van Nederland.
 • U kunt tegen betaling deelnemen aan de -geaccrediteerde- Opleiding voor Aankomend toezichthouder.
Erkende onderwijs instelling
Bestuurderscentrum is een door het CRKBO erkende onderwijs instelling. voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.  Een extra voordeel van de CRKBO registratie is dat onze opleidingen, bijeenkomsten en Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders vrijgesteld zijn van BTW. Een mooi kostenvoordeel voor u als deelnemer!

Voorwaarden:
Het lidmaatschap geldt voor een periode van een kalenderjaar (van januari – december).

2020
Voor 2020 ziet het het Jaarlidmaatschap er als volgt uit:

 • Lid worden tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 kost 78 euro per jaar, waarna u ten minste lid bent tot en met 31 december 2020. 
 • Wordt u lid tussen 1 juli 2020 en 30 september 2020 kost dit 39 euro voor 2020 en 77 euro voor 2021, waarna u ten minste lid bent tot en met 31 december 2021. Het bedrag wordt in een keer gefactureerd.
 • Wordt u lid tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020 kost dit 20 euro voor 2020 en 77 euro voor 2021, waarna u ten minste lid bent tot en met 31 december 2021. Het bedrag wordt in een keer gefactureerd.

Het jaarlidmaatschap is een bijdrage in de administratie- en organisatiekosten van de opleidingen, bijeenkomsten en Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de periode van een jaar.
Het lidmaatschap kan eenvoudig via een mail opgezegd worden, uiterlijk 1 maand voor afloop: opzeggen vóór 1 december van een lopend kalenderjaar betekent beëindiging van het lidmaatschap per 31 december van dat jaar. Als u opzegt na 1 december van het lopende kalenderjaar, betekent dit beëindiging van het lidmaatschap per 31 december van het volgende kalenderjaar.
Opzegging gedurende de looptijd geeft geen recht op gedeeltelijke terugbetaling abonnementsgeld.
Bestuurderscentrum heeft het recht om iemand zonder opgave van redenen het lidmaatschap van Bestuurderscentrum te weigeren.

  Vraag direct uw lidmaatschap aan!

  Uw gegevens

  Voorletters*

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  E-mail*

  Telefoonnummer

  Mobiel

  Huidige bestuursfunctie

  Factuurgegevens

  Organisatie

  Straat

  Huisnummer (incl. evt. toevoeging)

  Postcode

  Plaats

  E-mailadres factuur

  Voorwaarden

  Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

  De Voorwaarden deelname bijeenkomsten, waarin de voorwaarden van het lidmaatschap staan, vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link Voorwaarden deelname bijeenkomsten drukt, opent er een nieuwe pagina, zodat dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  Ik heb het Privacy reglement gelezen en ga hiermee akkoord.*

  Het Privacy reglement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link Privacy reglement drukt, opent er een nieuwe pagina, zodat dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden