Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden.

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden.2023-07-27T12:41:49+02:00

Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaamheid – Duurzaamheid vormgeven in de organisatie.

Deze Masterclass gaat in op het maken van strategische keuzes en op de afwegingen bij het inrichten en besturen van duurzaamheid in de eigen organisatie.

Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaamheid – Duurzaamheid vormgeven in de organisatie.2023-05-16T13:59:03+02:00

Masterclass: Governance – Omgaan met externe stakeholders.

Stakeholdersmanagement kan een waardevol instrument zijn om issues extra te belichten of juist niet, om invloed uit te oefenen, om een leidende rol in de sector te kunnen vervullen en bij het aangaan van strategische allianties en samenwerking. Maar welke rol heeft de raad van toezicht in dat kader?

Masterclass: Governance – Omgaan met externe stakeholders.2022-12-29T09:52:49+01:00

Masterclass Governance van een -Coöperatieve- Vereniging.

In deze masterclass wordt de governance van de gewone en coöperatieve vereniging en behandelt en leert u wat wel en niet gedaan kan worden om tot goede governance te komen. De verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken worden behandeld

Masterclass Governance van een -Coöperatieve- Vereniging.2023-05-16T10:37:04+02:00

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 11)

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Start is 26 september 2023 vanuit Eindhoven.

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 11)2023-05-16T13:47:39+02:00

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 13)

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Start is 25 januari 2024 vanuit Eindhoven.

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 13)2023-09-26T21:38:52+02:00
Ga naar de bovenkant