Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

EEN ANALYSE VAN SPANNINGSVELDEN

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies:

 • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
 • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
 • het geven van advies
 • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders

Er zit spanning op de combinatie van die rollen. Bij toezicht en advies zijn RvT en RvB gelijkwaardige partners. Bij het goedkeuren van besluiten kan de RvT besluiten van het bestuur tegenhouden, maar houdt RvB/CvB de regie. Maar in de werkgeversrol is het toezichthoudend orgaan verantwoordelijk voor de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur. In die rol moet de RvT bestuurders benoemen, schorsen en ontslaan en via verschillende methoden het functioneren van de bestuurders monitoren. Dan zijn de verhoudingen ineens anders.

In deze Masterclass wordt deze paradox van governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd. Hoe weet de RvT of de bestuurder nog ‘fit for the job’ is? En wat doet het toezicht als dat niet meer zo is? Hoe kom je aan goede bestuurders en hoe raak je slechte(re) bestuurders kwijt? Welke speelruimte heeft de RvT en welke beperkingen zijn er zoals de arbeidsovereenkomst in relatie tot de WNT? Hoe is de samenhang tussen ontslag volgens het vennootschapsrecht en ontslag volgens het arbeidsrecht? Moeten bestuurders voor een periode of voor onbepaalde tijd benoemd worden? Krijgt de bestuurder bij zijn aanstelling een opdracht mee of heeft hij vrij spel? Hoe monitort de RvT het samenspel tussen meerdere bestuurders? En hoe handel je bij spanningen tussen de bestuurders.

Deze en andere vragen komen tijdens de Masterclass aan de orde. Wilt u meer weten over de governance aspecten van de relatie tussen de toezichtsrol en de werkgeversrol, de juridische aspecten van de werkgeversrol en de consequenties daarvan op de toezichtrol, dan mag u deze Masterclass niet missen!

 

Over de organisatie
In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook Masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

Over de spreker

HANS HOEK

Hans HoekDr. Ir. Hans Hoek stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en hij leverde een inhoudelijke bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. Zijn ontwikkelde model is ook zeer goed toepasbaar in andere semi-publieke sectoren. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een belangrijke rol.

 

Doelgroep
Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

 

Kosten
De kosten bedragen € 395,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 78 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

 

PE-Punten
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich voor het najaar in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 750,-, 3 masterclasses € 1.050,- en 4 masterclasses € 1.300,-.  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*
  Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geslacht* ManVrouw
  Functie*
  E-mail*
  E-mail t.b.v. factuur*
  Telefoon*
  Organisatie*
  Provincie *
  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 425,-. BTW is niet van toepassing en inclusief certificaat*
  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*
  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.
  * Verplichte velden
   
     
   

  Deel deze bijeenkomst met uw volgers!